Ağustos 1, 2023

2023-029 7256 ve 7326 Sayılı KanunlarınTaksit Ödeme Sürelerinin Deprem Bölgelerinde Uzatılması Hk. Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı

24/02/2023

SİRKÜLER

2023 /

029
 

06/02/2023 TARİHİNDE KAHRAMANMARAŞ İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE 7256 VE 7326 SAYILI KANUNLARDA YER ALAN TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Bakanlığımızca 6/2/2023 ile 31/7/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesindeki dairelere (alacaklı idarelere) 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve/veya 7326 sayılı sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borcu bulunanların, mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde 7256 sayılı Kanunun 2 nci ve 4 üncü maddeleri ile 7326 sayılı Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 7 nci, 8 inci maddeleri ve 10 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve on üçüncü fıkraları kapsamında ödenmesi gereken taksitlerinin ödeme süreleri 6831 Karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yeniden belirlenmektedir.

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.