2021-124 Asgari Ücrete Gelir Vergisi İstisnası ile Diğer Konularda Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı

28/12/2021

SİRKÜLER

2021 /

124
 

7349 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Kanunla, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, ve diğer bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.