Ağustos 1, 2023

2022-073 Uzlaşma Komisyonlarının Oluşturulması ve Yetkileri Hk. 539 Nolu VUK Tebliği Yayımlandı

26/07/2022

SİRKÜLER

2022 /

073
 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 539) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

Yapılan düzenleme ile; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 1 inci maddesinde yer alan yetkiye istinaden uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin yetkisi ile yetkili uzlaşma komisyonlarının nasıl tespit edileceğine dair düzenlemeler yapılmıştır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.