2023-060 Kesinleşmiş Borçların Yapılandırılması Broşürü Yayımlandı

10/05/2023

SİRKÜLER

2023 /

060
 

KESİNLEŞMİŞ BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI BROŞÜRÜ YAYIMLANDI

 

 

 

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Broşürde;

 

  • Yapılandırma kapsamına giren borçların neler olduğu,
  • Kanun kapsamına giren idari ve adli para cezalarına ve diğer kamu kurumlarına olan borçlara getirilen ödeme kolaylıkları,
  • Yapılandırma başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,
  • Yapılandırılan borçların nasıl ve hangi sürede ödeneceği,
  • Peşin ödeme avantajları,

gibi açıklamalar ve örnekler yer almaktadır.

7440 sayılı Kanunun ve Genel Tebliğin uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

  • Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan 7440 sayılı Kanun Mikro Sitesinden,
  • Başkanlığımızın doğrulanmış Sosyal Medya Hesaplarından,
  • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,
  • gib.gov.tr adresinde yer alan Dijital Vergi Asistanından ulaşabilirsiniz.

Kesinleşmiş Borçların Yapılandırılması Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.