Ağustos 1, 2023

2022-124 Eğlence Vergisi Hk. Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

21/12/2022

SİRKÜLER

2022 /

124
 

20/12/2022 TARİHLİ VE 6584 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

21/12/2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinin (I) numaralı bendinin;

a) (1) numaralı alt bendinde yer alan yerli film göstermelerinden alınan eğlence vergisi oranı,

b) (2) numaralı alt bendinde yer alan yabancı film göstermelerinden alınan eğlence vergisi oranı,

c) (4) numaralı alt bendinde yer alan spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı

1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.