Aralık 28, 2023

2023-150 Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep İlan Edilen İllerde 531 Nolu VUK Genel Tebliğine Göre Verilen Teminat Hk. Sirküler Yayımlandı

18/12/2023 SİRKÜLER 2023 / 150
 
DEPREM NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLEN ADIYAMAN, HATAY, KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA İLLERİ İLE GAZİANTEP İLİNİN İSLAHİYE VE NURDAĞI İLÇELERİNDEKİ MÜKELLEFLERİN, 531 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNİN 7 NCİ MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (A) VE (B) BENDİ UYARINCA BELİRLENEN TEMİNAT VERME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA SİRKÜLER YAYIMLANDI

 

Deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan adi ortaklıklar ile bu il veya ilçelerde mükellefiyet kaydı bulunmayıp, söz konusu yerlerdeki meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması nedeniyle mücbir sebep kapsamında değerlendirilen mükelleflerin, mücbir sebep halinin 30/4/2024 tarihine uzatılması sebebiyle bu kapsamdaki mükelleflerden anılan Tebliğin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca verilmesi gereken teminatın verilme süresi 1/7/2024 (bu tarih dahil) tarihine uzatılmıştır.

Diğer taraftan, bu yerlerde mücbir sebep halinin 30/4/2024 tarihine uzatılması sebebiyle bu kapsamdaki mükelleflerden anılan Tebliğin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 2023 yılında verilmesi gereken teminat aranmayacak olup, 2024 yılında verilmesi gereken teminatın verilme süresi 1/7/2024 (bu tarih dahil) tarihine uzatılmıştır.

Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

Bilgilendirme bültenimiz www.abd.com.tr adresine kayıt olduğunuz için gönderilmiştir.
Mansuroğlu Mah. 283/9 Sk. Ege Park Evler Begonya Apt. No:3 D:3 K:1 Bayraklı/İZMİR

Mersis No: 0730027003500018

Bülten almak istemiyorsanız info@abd.com.tr adresine mail göndererek tercihinizi değiştirebilirsiniz.