2022-054 41 NO.LU KDV Genel Uygulama Tebliği Kapsamında KDV1, KDV2, KDV2B VE KDV9015 Beyannamesinde Yapılacak Düzenlemeye İlişkin Duyuru

2022-054 41 NO.LU KDV Genel Uygulama Tebliği Kapsamında KDV1, KDV2, KDV2B VE KDV9015 Beyannamesinde Yapılacak Düzenlemeye İlişkin Duyuru
01/06/2022

SİRKÜLER

2022 /

054
 

41 NO.LU KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDA KDV1, KDV2, KDV2B VE

KDV9015 BEYANNAMESİNDE YAPILACAK DÜZENLEMEYE İLİŞKİN DUYURU

 

21/04/2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliğle getirilen düzenlemelere istinaden Katma Değer Vergisi Beyannamesinde 01.06.2022 tarihi itibariyle (Mayıs/2022 vergilendirme dönemi için) değişiklikler yapılmıştır.

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.