Ağustos 1, 2023

2020-015 Kullanıcı Kodu, Şifre Ve Elektronik İmza Araçlarının Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında Duyuru

06/02/2020

SİRKÜLER

2020 /

015
 

Kullanıcı Kodu, Şifre Ve Elektronik İmza Araçlarının Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında Duyuru

 

Gelişen bilgi teknolojileri ile birlikte Başkanlığımızca sunulan hizmetlerin büyük bölümü elektronik ortama taşınmış bulunmaktadır. Elektronik ortamda sunulan hizmetlerimiz için tarafınıza tahsis edilen “Kullanıcı Kodu”, “Şifre” ya da “elektronik imza araçları (mali mühür, e-imza)” ile işlem yapılabilmektedir.

Tarafınıza tahsis edilen güvenlik bilgileri ile erişiminize sunulan bilgi ve hizmetlerin yetkisiz kişilerce kullanımının veya kişisel veriler ile mali bilgilere üçüncü kişilerin erişiminin engellenmesini sağlamak önem arz etmektedir. Söz konusu güvenlik bilgilerinin güvenli ortamlarda saklanması, kullanım, korunma ve yetkisiz kişiler ile paylaşılmaması sorumluluğu mükelleflerimize aittir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.