Ağustos 1, 2023

2021-032 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hk. Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı

07/04/2021

SİRKÜLER

2021 /

032
 

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HK. TEBLİĞ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Ticaret Bakanlığı tarafından, Hamiline yazılı pay senetlerinin ve bunlara sahip olanların bilgilerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi ve kayıt altına alınması zorunluluğu getirilmiş ve bu zorunluluğa ilişkin usul ve esasları içeren Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.