Ağustos 1, 2023

2020-017 Değerli Konut Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi 1 ay Uzatıldı

11/02/2020

SİRKÜLER

2020 /

017
 

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİNİN

1 AY UZATILMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANDI

 

7/02/2020 tarihli ve EVK-3 / 2020-1 sayılı Emlak Vergisi Sirküleri ile Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresi 1 ay uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.