Ağustos 1, 2023

2020-112 Mevduat Faizleri Tevkifat Oranları Hk. 22.12.2020 Tarihli ve 3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kar…

24/12/2020

SİRKÜLER

2020 /

112
 

22/12/2020 TARİHLİ VE 3321 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI 23/12/2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 22/12/2020 tarihli ve 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmış olup, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, geçici 2 nci maddesinde yer alan 31/12/2020 ibareleri 31/3/2021 şeklinde değiştirilmiş, aynı Karara Geçici Madde 3 eklenmiştir.

Anılan Kararın 1 inci maddesi 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.