2021-076 Bazı Hizmetlerde Uygulanan KDV İnd. ve İşyeri kiralamalarında uygulanan KDV, Stopaj İnd. Hk. (Karar Sayısı 4312-4311) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

30/07/2021

SİRKÜLER

2021 /

076
 

BAZI HİZMETLERDE UYGULANAN KDV İNDİRİMİ VE İŞYERİ KİRALAMALARINDA UYGULANAN KDV, STOPAJ İNDİRİMİNİN SÜRESİ UZATILDI.

 

30.07.2021 Tarih ve 31553 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4311 ve 4312 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile bu süreler 30.09.2021 tarihine kadar uzatıldı.

 

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.