Ağustos 1, 2023

2023-077 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı 7346) Resmi Gazete’de Yayımlandı

07/07/2023

SİRKÜLER

2023 /

077
 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI 7346)

 

Karar ile,

%18 olan genel katma değer vergisi oranı 10/7/2023 tarihinden itibaren %20, %8’e tabi olan mal ve hizmetlerin KDV oranı ise yine bu tarihten itibaren %10 olarak belirlenmiştir.

Deterjan ve dezenfektanlar ile kağıt ürünleri gibi temizlik maddelerinin ithal ve teslimlerinde genel KDV oranı uygulanması öngörülmüştür.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı Bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.