Ağustos 1, 2023

2021-084 Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Broşürü Yayımlandı

17/08/2021

SİRKÜLER

2021 /

084
 

VERGİLERDE PİŞMANLIKLA BEYAN UYGULAMASI BROŞÜRÜ YAYINLANDI

 

Mükelleflerin pişmanlık ve ıslah hükümlerinden hangi şartlarla yararlanacağı ve bu uygulamanın mükelleflere sağladığı avantajlara ilişkin açıklamaların yer aldığı “Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Broşürü” güncellenerek kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Broşürde;

  • Pişmanlık ve ıslah uygulamasının kapsamı,
  • Pişmanlık hükümlerinden kimlerin yararlanabileceği,
  • Pişmanlık ve ıslah kapsamına giren vergiler,
  • Pişmanlık ve ıslah hükümlerinden yararlanma şartları,
  • Pişmanlıkla beyannamenin nasıl verileceği,
  • Pişmanlık zammı oranı ve nasıl hesaplanacağı,
  • Pişmanlık şartlarının ihlalinin sonuçları,

gibi konularda genel bilgilere ve örneklere yer verilmiştir.

Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.