2022-040 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-3234 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-3266 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Duyuru

21/04/2022

SİRKÜLER

2022 /

040
 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-3234 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2022-3266 SAYILI TEBLİĞ’E İLİŞKİN DUYURU

 

19.04.2022 Tarihli 31814 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 sayılı Tebliğ ile bahse konu 8’inci maddenin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiş, on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığının yaptığı duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.