2021-118 Bazı Menkul Sermaye İratlarında İndirimli Tevkifat Oranlarının Uygulama Süresi Uzatıldı

17/12/2021

SİRKÜLER

2021 /

118
 

15.12.2021 TARİHLİ VE 4921 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI 16.12.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE’ DE YAYIMLANDI

 

16 Aralık 2021 tarihli ve 31691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4921 sayılı Karar ile; Yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere mevduat faizleri ile katılım hesapları karşılığı ödenen kar paylarında geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi ile bazı yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda ve bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi 31/3/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmıştır.

Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.