Ağustos 1, 2023

2023-006 Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2023 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir

16/01/2023

SİRKÜLER

2023 /

006
 

252 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE YER ALAN VE TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN NAKDEN İADESİNE YÖNELİK TESPİT OLUNAN HADLER 2023 YILI İÇİN YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

 

Buna göre; 2023 yılı için

-Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarı 151.000 TL,

– Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilecek nakden iade tutarı 1.518.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.