Ağustos 1, 2023

2022-117 Boş Form Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme Zorunluluğu Kaldırıldı

05/12/2022

SİRKÜLER

2022 /

117
 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO 396)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO 543)

 

Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirtilen had olan 5.000 TL’nin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini verme zorunlulukları kaldırıldı.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.