Ağustos 1, 2023

2020-113 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranlarında Degişiklik Yapıldı

24/12/2020

SİRKÜLER

2020 /

113
 

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK

FAİZ ORANLARINDA DEGİŞİKLİK YAPILDI

 

19 Aralık 2020 tarihli ve 31339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre 19/12/2020 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık %15,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %16,75 olarak tespit edilmiştir.

 

Dönemler itibariyle reeskont oranları aşağıdaki gibidir;

Dönem

Reeskont (%)

Avans (%)

19.12.2020’dan itibaren

15,75

16,75

13.06.2020’dan itibaren

9,00

10,00

21.12.2019’dan itibaren

12,75

13,75

11.10.2019’dan itibaren

17,25

18,25

29.06.2018’den itibaren

18,50

19,50

31.12.2016’dan itibaren

8,75

9,75

14.12.2014’den itibaren

9

10,5

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.