Ağustos 1, 2023

2022-109 Binek Oto ÖTV Matrahları Hk. 6417 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

25/11/2022

SİRKÜLER

2022 /

109
 

6417 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlenmiş olup, bu kapsamda bulunan binek otomobillerin matrahına göre daha düşük orandan vergilendirilmeleri sağlanmıştır.

Cumhurbaşkanı kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.