2023-027 E-Belge Uygulamalarında Karekod Uygulaması Zorunlu Hale Getirilmiştir

22/02/2023

SİRKÜLER

2023 /

027
 

E-BELGE UYGULAMALARINDA KAREKOD UYGULAMASI

ZORUNLU HALE GETİRİLMİŞTİR

 

 

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi ve e-Adisyon uygulamalarında düzenlenen belgelerde “Karekod” bulunmasına ilişkin açıklamaları içeren Karekod Standardı Kılavuzu yayınlanmıştır.

Bu kapsamda, bahse konu Kılavuzda esasları belirlenen “Karekod”un 01/09/2023 tarihinden itibaren düzenlenecek elektronik belgelerde zorunlu olarak bulunması uygun görülmüştür.

Özel entegratörler ile bilgi işlem sistemleri entegrasyonu yapan mükelleflerin söz konusu tarihe kadar sistemlerinde gerekli geliştirmeleri yapmaları gerekmektedir.

Duyurulur.

Söz konusu Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

E-İrsaliye Uygulamasında Karekod Standardı Kullanımı Hakkında Duyuruya Ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.