2022-084 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

14/09/2022

SİRKÜLER

2022 /

084
 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ’NDE

DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

 

14/09/2022 Tarih Ve 31953 Sayılı Resmi Gazete’de “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Yayımlandı.

 

İlgili Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.