2021-114 Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü Yayımlandı

09/12/2021

SİRKÜLER

2021 /

114
 

GENÇ GİRİŞİMCİLERE VERGİ VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ BROŞÜRÜ YAYINLANDI

 

Yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve gençlerimizin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla getirilen vergi ve sigorta prim teşviki uygulamasına ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı “Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki” Broşürü güncellenerek kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Broşürde;

  • Vergi teşvikinden kimlerin yararlanabileceği,
  • Vergi teşvikinden yararlanma şartlarının neler olduğu,
  • Vergi teşviki uygulamasındaki özellikli durumlar,
  • Sigorta prim teşvikinden yararlanma şartlarının neler olduğu,

gibi konularda açıklayıcı bilgilere ve örneklere yer verilmiştir.

Açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

  • 292 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinden,
  • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Broşüre ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.