Ağustos 1, 2023

2021-100 Tevkifat Yoluyla Kesilen Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Mahsubu İadesi Hk.Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı

2021-100 Tevkifat Yoluyla Kesilen Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Mahsubu İadesi Hk.Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı
07/10/2021

SİRKÜLER

2021 /

100
 

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO 252’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 315) 6.10.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

315 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin tevkif yoluyla kesilen vergilerinin gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ile kalan kısmının iadesine, geçici verginin mahsup ve iadesine ve bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine yönelik düzenlemelerin yer aldığı 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde uygulama alanı kalmamış veya güncellenmesi gereken konularda bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.