Ağustos 1, 2023

2022-028 Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Yayımlandı

01/04/2022

SİRKÜLER

2022 /

028
 

KURUMLAR VERGİSİ BEYAN REHBERİ YAYINLANDI

 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2021 hesap döneminde elde ettikleri kurum kazançlarının vergilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Rehberde;

 • Kurumlar vergisinin konusu ve mükellefleri,
 • Kurumlar vergisinde muafiyet ve istisnalar,
 • Kurum kazancının tespitinde yapılan indirim ve giderler,
 • Kurumlar vergisinde zarar mahsubu,
 • Kurumlar vergisinde mahsup ve iadeler,
 • Vergiye uyumlu mükelleflere yapılan %5 indirim,
 • Geçici verginin beyanı ve ödemesi,
 • Kurumlar vergisinin beyanı ve ödemesi,
 • Kurumlar vergisi beyanına ilişkin örnekler,

gibi konularda genel bilgilere yer verilmiştir.

Mükelleflerimiz, beyannamelerini 1 Nisan – 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında www.gib.gov.tr aracılığı ile https://ebeyanname.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda verebileceklerdir.

Açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,
 • Başkanlığımızın internet sitesinden (www.gib.gov.tr),
 • Başkanlığımız doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,

ulaşabilirsiniz.

Kurumlar Vergisi Beyan Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.