Ağustos 1, 2023

2021-063 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (Karar Sayısı 4091) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

23/06/2021

SİRKÜLER

2021 /

063
 

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI 4091) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

 

21/06/2021 tarihli ve 4091 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumundan sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı %0 olarak tespit edilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.