2023-019 Prefabrik Yapı ve Konteynerlerin Tesliminde Uygulanacak KDV Oranları Hk. Karar (Karar Sayısı 6790) Resmi Gazete Yayımlandı

15/02/2023

SİRKÜLER

2023 /

019
 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI 6790) RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

 

Karar ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına eklenen Geçici 10 uncu madde uyarınca; prefabrik yapı ile konteynerlerin, 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) afetzedeler ile Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil) KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.