Ağustos 1, 2023

2022-125 İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerindeki KDV İstisnasının Uygulanma Süresi Hk. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

21/12/2022

SİRKÜLER

2022 /

125
 

SANAYİ SİCİL BELGESİNİ HAİZ KDV MÜKELLEFLERİNE MÜNHASIRAN İMALAT SANAYİİNDE KULLANILMAK ÜZERE YAPILAN YENİ MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDEKİ KDV İSTİSNASININ UYGULANMA SÜRESİ 31/12/2024 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

 

21/12/2022 tarih ve 32050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 3065 sayılı KDV Kanununun geçici 39 uncu maddesinde Cumhurbaşkanına verilen yetki uyarınca, sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerindeki KDV istisnasının uygulanma süresi 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.