2021-116 Tarımsal Destek Ödemeleri Gelir Vergisi Kesintilerinin İadesi Hk. Tebliğ Yayımlandı

10/12/2021

SİRKÜLER

2021 /

116
 

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO316) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

10/12/2021 tarihli ve 31685 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 316 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 92 nci madde ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin; çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca faizliyle birlikte red ve iadesi mümkün hale gelmiştir.

Tebliğ ile 7338 sayılı Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 92 nci maddenin uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapılmış ve tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iade işlemlerinin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.