2023-036 Mükellefler Gelir Vergisi Beyan Döneminde Her Bir Gelir Unsuru İçin Hazırlanan Rehber ve Broşürlerden Yararlanabilirler

07/03/2023

SİRKÜLER

2023 /

036
 

MÜKELLEFLER GELİR VERGİSİ BEYAN DÖNEMİNDE HER BİR GELİR UNSURU İÇİN HAZIRLANAN REHBER VE BROŞÜRLERDEN YARARLANABİLİRLER

 

Mükellefler 2022 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesini 1–31 Mart 2023 tarihleri arasında verirken, her bir gelir unsuru için hazırlanmış olan ve uygulamaya yönelik detaylı açıklamalar ile örneklerin yer aldığı Rehber ve Broşürlerden yararlanabilirler.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.