2020-061 İnternet Üzerinden Vergi Levhasının Oluşturulması İçin Son Gün 1 Haziran 2020

29/05/2020

SİRKÜLER

2020 /

061
 

İNTERNET ÜZERİNDEN VERGİ LEVHASININ OLUŞTURULMASI İÇİN SON GÜN

1 HAZİRAN 2020

 

Mükelleflerin internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirleri aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) 1 Nisan 2020 ve kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren, vergi levhalarını 01 Haziran 2020 günü sonuna kadar oluşturulması gerekmektedir.

Bu şekilde alınan vergi levhalarını, vergi dairesi veya meslek mensuplarımız ayrıca imzalamayacak veya tasdik etmeyeceklerdir.

Mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde, Vergi Usul Kanununun 353’üncü maddesi uyarınca her bir tespit için uygulanacak özel usulsüzlük cezası 2020 yılı için 350 TL olarak belirlenmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.