2022-082 Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanmasına Yönelik Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlanmıştır

07/09/2022

SİRKÜLER

2022 /

082
 

GERÇEK FAYDALANICI TANIMININ AÇIKLANMASINA YÖNELİK VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR

 

Gelir İdaresi Başkanlığınca 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5 inci maddesi uyarınca gerçek faydalanıcının belirlenmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı sirküler yayımlanmıştır.

Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.