2021-103 486 No.lu Defter Beyan Sistemi Hk. VUK Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No 532) Resmi Gazete’de Yayımlandı

20/10/2021

SİRKÜLER

2021 /

103
 

486 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO 532) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

 

 

486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Sıra No: 532) 19/10/2021 tarih ve 31633 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.