2021-005 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No 523) Resmi Gazete’de Yayımlandı

25/01/2021

SİRKÜLER

2021 /

005
 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO.396)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO.523) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

523 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, elektronik belge uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte, Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan mükellefler tarafından mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin verilen bilgilerden, elektronik belge olarak düzenlenen belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yer alması sebebiyle, bildirimlere dâhil edilmeyecek şekilde Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile tüm alış ve satışları belirlenen haddin altında kalan mükelleflerin bildirim vermesine yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.