2020-085 İşten Çıkarma Yasağının 17.09.2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hk

2020-085 İşten Çıkarma Yasağının 17.09.2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hk
04/09/2020

SİRKÜLER

2020 /

085
 

22/05/2003 TARİHLİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN 17/09/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2930)

 

4 Eylül 2020-Resmî Gazete- Sayı: 31234

22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/09/2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkür Kanunun geçici 10uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

İlgili karar metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.