Ağustos 1, 2023

2022-041 İnternet Üzerinden Vergi Levhasının Oluşturulması İçin Son Gün 31 Mayıs 2022

11/05/2022

SİRKÜLER

2022 /

041
 

İNTERNET ÜZERİNDEN VERGİ LEVHASININ OLUŞTURULMASI İÇİN SON GÜN

31 MAYIS 2022

 

Mükelleflerin internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirleri aracılığıyla, Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhalarını 31 Mayıs 2022 günü sonuna kadar oluşturulması gerekmektedir.

Bu şekilde alınan vergi levhalarını, vergi dairesi veya meslek mensuplarımız ayrıca imzalamayacak veya tasdik etmeyeceklerdir.

Mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde, Vergi Usul Kanununun 353’üncü maddesi uyarınca her bir tespit için özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.