Ağustos 1, 2023

2021-031 Bazı Tevkifat Oranları Hk. 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

02/04/2021

SİRKÜLER

2021 /

031
 

31/3/2021 TARİHLİ VE 3755 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI 1/4/2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 31/3/2021 tarihli ve 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmış olup, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın geçici 2 nci ve geçici 3 üncü maddelerinde yer alan 31/3/2021 ibareleri 31/5/2021 şeklinde değiştirilmiştir.

Anılan Kararın;

– 1 inci maddesi 1/4/2021 tarihinden itibaren Türk lirası cinsinden açılan mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri ile yine Türk lirası cinsinden açılan katılım hesaplarından elde edilen kar paylarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

– 2 nci maddesi ise 1/4/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlara, fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 1/4/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.