2023-047 Yatırım Teşvik Belgeleri Hk. 22 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

18/04/2023

SİRKÜLER

2023 /

047
 

22 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 07/04/2023 TARİHLİ VE 32156 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

 

  • Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen elektrik motorlu taşıt araçlarına yönelik yatırım teşvik belgesi olan şirketlerin yatırıma katkı tutarlarının, özel tüketim vergilerine mahsuben kullandırılmasına,
  • Mahsuben veya nakden iade için gerekli belgelere,
  • İade işlemi için yapılması gerekenlere,
  • Yatırım teşvik belgelerine ilişkin kısmi tamamlama işlemi yapılması durumunda endeksleme uygulamasına

ilişkin açıklamalara yer verilen Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22) 07/04/2023 tarihli ve 32156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.