Ağustos 1, 2023

2023-004 Yeniden Değerleme Uygulamalarına İlişkin VUK Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair VUK Genel Tebliği (Sıra No547) 14.01.2023 Tarihli ve 32073 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı

16/01/2023

SİRKÜLER

2023 /

004
 

YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMALARINA İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:537)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:547) 14/01/2023 TARİHLİ VE 32073 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

14/01/2023 tarihli ve 32073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:537)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:547) ile; 14/5/2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537) ile uygulama usul ve esasları belirlenen geçici ve sürekli yeniden değerleme uygulamaları kapsamında, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile belirlenenden farklı muhasebe tekniği kullanan (banka, sigorta şirketi gibi) kurumların da yeniden değerleme yapabilmeleri açıklığa kavuşturulmuş ve bu kurumlarca değerleme sonrası değer artış fonu hesabının oluşturulmasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.