Ağustos 1, 2023

2020-117 İşten Çıkarma Yasağı 17.01.2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatıldı

30/12/2020

SİRKÜLER

2020 /

117

22/05/2003 TARİHLİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN 17/01/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3344)

 

 

30 Aralık 2020 -Resmî Gazete – Sayı : 31350

4857 sayılı İş Kanununun geçici 10’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 /01/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına mezkur Kanunun geçici 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

İlgili karar metnine ulaşmak için tıklayınız

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.