Ağustos 1, 2023

2022-058 2021 Yılı Yevmiye Defteri Kapanış Tasdiki İçin Son Gün 30 Haziran 2022

17/06/2022

SİRKÜLER

2022 /

058
 

2021 YILI YEVMİYE DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ İÇİN SON GÜN 30 HAZİRAN 2022

 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3’üncü maddesine göre, Elektronik defter kapsamında olmayan mükelleflerin, 2021 yılına ait yevmiye defterlerinin kapanış tasdikinin 30.06.2022 Çarşamba günü sonuna kadar notere yaptırılması gerekmektedir.

 

Kapanış tasdikini 30.06.2022 tarihi sonuna kadar yaptırmayan mükelleflere TTK’nın 562/1-c maddesi hükmü gereğince 2022 yılı için 13.949 TL idari para cezası kesilir.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.