Ağustos 1, 2023

2022-121 Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri ile Elektronik Uygulamalar ve Cezai Müeyyideler Rehberi Yayımlandı

19/12/2022

SİRKÜLER

2022 /

121
 

MÜKELLEFLERİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ İLE ELEKTRONİK UYGULAMALAR VE CEZAİ MÜEYYİDELER REHBERİ YAYIMLANDI

 

Mükellef odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak amacıyla; mükelleflerimizin önceden bilgilendirilmesi suretiyle mükellefiyet sürecinde yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi ve bu sürecin kolaylaştırılması için bu Rehber hazırlanmıştır.

Söz konusu Rehberde; vergi mevzuatı çerçevesinde mükellefiyetin başlangıcından sona ermesine kadar geçen tüm süreçte mükelleflerimizin sahip oldukları haklar, yararlanabilecekleri elektronik hizmetlere ilişkin uygulamalar, yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülükler ve karşılaşabilecekleri yaptırımlara yer verilmiştir.

Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri ile Elektronik Uygulamalar ve Cezai Müeyyideler Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Konu hakkında detaylı bilgi için Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) arayabilirsiniz.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.