2023-018 Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İllerdeki Meslek Mensuplarıyla Sözleşmesi Bulunan Mükelleflerin Durumuna İlişkin Duyuru

15/02/2023

SİRKÜLER

2023 /

018
 

DEPREM NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN İLLERDEKİ MESLEK MENSUPLARIYLA DEPREM TARİHİ İTİBARIYLA ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ BULUNAN VE MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLEN YERLER DIŞINDAKİ MÜKELLEFLERİN DURUMUNA İLİŞKİN DUYURU

 

Mücbir sebep ilan edilen yerler dışında mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, ilan edilen mücbir sebep hali kapsamında olan meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması durumunda;

Mücbir sebep hali süresince,

  • Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri,
  • Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,

uzatılmıştır.

Buna göre, mücbir sebep halinin başladığı 06.02.2023 tarihinden mücbir sebep halinin sona ereceği 31.07.2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15.08.2023 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenebilecektir.

Ayrıca bu mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2023 yılı 1 inci geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.