2020-056 23.05.2020 tarihli ve 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Kambiyo Satışlarında BSMV %1 Oldu

27/05/2020

SİRKÜLER

2020 /

056
 

23/05/2020 TARİHLİ VE 2568 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI 24 /05/2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE’ DE YAYIMLANDI

 

23/05/2020 tarihli ve 2020/2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklik ile banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden yüzde 1, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde ise satış tutarı üzerinden sıfır olarak tespit edilmiştir.

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2)Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3)Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

4)Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5)İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.