Ağustos 1, 2023

2023-083 93 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

13/07/2023

SİRKÜLER

2023 /

083
 

93 SERİ NO’LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

 

13/07/2023 tarihli ve 32247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 93 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) 7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile artırılması üzerine yeni belirlenen tutarların ilan edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.