2020-084 4 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ 1 Eylül 2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı

02/09/2020

SİRKÜLER

2020 /

084
 

4 SERİ NO.LU TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ 1 EYLÜL 2020 TARİHLİ VE 31231 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (seri no:1) de değişiklik yapan bu Tebliğ ile 1 seri no.lu Tebliğin belgelendirmeye ilişkin bölümü yeniden düzenlenerek transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülükleri arasında dahil edilen genel rapor ve ülke bazlı raporlama konusunda ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca 1 seri no.lu Tebliğin ilişkili kişi bölümü ile peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin sürelerin yer aldığı bölümleri de yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.