Ağustos 1, 2023

2023-053 Basit Usulde Vergileme Hk. Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

25/04/2023

SİRKÜLER

2023 /

053
 

25.04.2023 TARİHLİ VE 32171 SAYILI RESMİ GAZETE’DE 7166 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANMIŞTIR

 

Söz konusu Karar ile; 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Kararnamenin eki Karar’ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi “Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar (Münhasıran bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım-satımı ile uğraşanlar hariç),” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, münhasıran bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım-satımı ile uğraşan mükellefler şartları dahilinde basit usule geçebilirler.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.