2020-059 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No312) 27.05.2020 tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlandı

27/05/2020

SİRKÜLER

2020 /

059
 

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO312) 27 /05/2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE’ DE YAYIMLANDI

 

Bilindiği üzere, 7/12/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18 inci maddesiyle vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi düzenlemesinde bir takım değişiklikler yapılmıştır.

312 seri nolu Gelir Vergisi Tebliğ ile vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi müessesesine ilişkin açıklamaların yer aldığı 301 seri nolu Gelir Vergisi Tebliğinde 7194 sayılı Kanundaki değişikliklere paralel olarak bir takım değişiklikler yapılmıştır. Anılan Tebliğ’de bu hususa ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.