Ağustos 1, 2023

2022-118 Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Broşürü Yayımlandı

08/12/2022

SİRKÜLER

2022 /

118
 

TARHİYAT ÖNCESİ VE TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA BROŞÜRÜ YAYIMLANDI

 

Uzlaşma; mükelleflerin ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilecek/edilen vergiler ve bunlara ilişkin kesilecek/kesilen vergi ziyaı cezaları konusunda yargı yoluna başvurmadan, vergi idaresi ile anlaşmak amacıyla başvurabilecekleri idari bir çözüm yoludur. Uzlaşma, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma olarak ikiye ayrılır.

7338 sayılı Kanunla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşmaya ilişkin maddelerinde yapılan düzenlemeler kapsamında “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Broşürü” ile “Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Broşürü” güncellenerek kullanıma sunulmuştur.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

Konu hakkında detaylı bilgi için Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) arayabilirsiniz.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.