2022-093 92 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

12/10/2022

SİRKÜLER

2022 /

092
 

92 SERİ NO.LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

11/10/2022 tarihli ve 31980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 92 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği ile sigorta şirketlerinin sovtaj işlemleri sonucunda mülkiyetine almış oldukları hurda veya hasarlı malların satışı ya da söz konusu malların sigortalıdan alınan bir vekaletle aracı bir firma tarafından üçüncü şahıslara satılması sonucu satış bedelinin doğrudan veya sigorta şirketi aracılığıyla tazminat bedelinin bir parçası olarak sigortalıya ödenmesi işlemlerinde, hurda veya hasarlı malların satış bedeli ile daha önce tahakkuk ettirilen sovtaj değeri arasındaki fark üzerinden banka ve sigorta muameleleri vergisi hesaplanması gerektiği açıklanmıştır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.